Tipus de posicionadors d’ampolles buides

La primera gran pregunta que cal fer a les empreses fabricants a l’hora de suggerir un tipus de posicionador de’ ampolles buides és si han de treballar amb pucks o no.

En cas afirmatiu cal saber si el Puck és de tipus “loose puck” o per contra és un “label puck”. A partir d’aquí els posicionadors es divideixen entre lineals i rotatius.

El sistema de posicionador lineal és un molt popular a nord Amèrica. Es tracta d’un sistema de posicionament lineal de corretges i ganxos per posicionar les ampolles.

Els posicionadors rotatius són més populars a Europa i es poden classificar entre sistemes amb moviment random d’ampolles (aleatori) o sistemes de preposicionamient d’ampolles.

Una altra divisió de posicionadors rotatius seria aquella que classifica les ampolles mitjançant visió artificial o per mitjà d’un sistema de robot-aranya.

Tipus de posicionadors d’ampolles buides

Al mercat de les màquines posicionadores d’envasos podem trobar una gran varietat de solucions, orientades a satisfer les necessitats de múltiples sectors industrials: alimentari, de begudes, farmacèutic, químic o cosmètic.

Les empreses fabricants de maquinària, específicament per a la manipulació d’ampolles buides en el principi d’una línia de producció, solen tenir en compte diversos factors, de cara a oferir a les empreses de producció les millors solucions per integrar en els seus processos d’envasat.

A continuació, esmentem alguns dels tipus de posicionadors d’ampolles buides amb diversos sistemes de control que les empreses de producció poden valorar d’incorporar en les seves línies d’envasament.

Posicionadors d’ampolles de plàstic buides de Traktech

1. Posicionadors lineals:

Els posicionadors lineals per a envasos buits de plàstic són especialment utilitzats per a petites o mitjanes produccions fins a 4000 BPH.

Una de les grans avantatges del Posicionador Lineal de Traktech és la rapidesa en el canvi de format ja que per a cada tipus d’ampolla (format) només hi ha un embut i una estrella.

Posicionador Lineal PL
Els nostres posicionadors lineals cobreixen un gran ventall respecte a les mides de les ampolles, ja que poden abastar des de vials fins a ampolles de 2.0 litres. Així mateix, esmentar que el posicionador lineal Traktech no utilitza aire comprimit el que representa un gran estalvi energètic per a l’usuari.

La construcció d’aquesta màquina està fabricada sempre en acer inoxidable i està equipada amb una tremuja estàndard de 1000 li.

2. Posicionadors Rotatius

Els tipus de posicionadors per a ampolles buides més demandats són els posicionadors rotatius.

Aquestes màquines orientadores d’envasos estan dissenyades per a processos de mitjana fins alta producció com poden ser produccions de fins a 18.500 BPH.

Traktech ofereix dos models de posicionador rotatiu en el seu portfoli de maquinària. El model Rotrak i el model Rotrak AAF.

Posicionar Rotatiu ROTRAK 
La principal diferència entre els dos models és que el model Rotrak AAF disposa d’un embut universal amb canvi de format automàtic mitjançant el nostre sistema patentat AAF (Automatic Adjustable Funnel).

Les característiques principals que aporta el nostre posicionador rotatiu Rotrak en una línia de producció són:

 • Poden operar amb ampolles rectangulars, ovals o cilíndriques.
 • El canvi de format és ràpid ja que el selector i l’embut formen un mateix cos.
 • El repartiment d’envasos es realitza sense aire comprimit, mitjançant turbina amb pressió d’aire.

Aquesta màquina orientadora d’envasos pot a més incorporar el canvi de format automàtic. El nostre model Rotrak AAF és una variant interessant que permet a les empreses obtenir estalvi en temps i diners, gràcies al seu innovador embut que s’adapta als diferents formats d’envasos de forma automàtica mitjançant acció directa a la pantalla tàctil, sense necessitat d’emprar eines per al canvi.

Posicionador Rotatiu ROTRAK AAF
Com a característiques importants del posicionador rotatiu Rotrak AAF cal esmentar:

 • Embut universal per a totes les mides de posicionador el que representa una optimització en el disseny del posicionador Rotrak amb la consegüent reducció de costos.
 • Àmplia gamma d’envasos a posicionar des de 30 mm de diàmetre fins a 90 mm i una alçada màxima de 310 mm.
 • La geometria de l’envàs no importa ja que la detecció del mateix es realitza mitjançant càmera de visió.
 • No precisa d’aire comprimit.

3. Posicionador i netejadora en monobloc, una solució compacta

Com experts en la manipulació d’envasos per al començament de la una línia de producció, en Traktech reinvertim en R + D per poder llançar nous productes que satisfacin necessitats reals al mercat.

Com a producte de la nostra investigació, una de les solucions és el posicionador i esbandit en monobloc.

És un equip compacte que integra dos elements essencials per al principi de les línies d’envasament. Es tracta d’un posicionador rotatiu i una esbandit d’ampolles en sistema all-in-one.

Conscients que cada empresa de producció té les seves necessitats particulars, les empreses productores també poden triar entre qualsevol dels posicionadors rotatius i qualsevol de les variants de netejadores desenvolupades en Traktech.

 

Posicionador Rotrak i Netejadora Monobloc
Els avantatges més destacades del sistema de posicionador Rotrak i netejadora SG en sistema monobloc són:

 • Reducció de l’ocupació d’espai en planta.
 • Increment de la productivitat.
 • Estalvi en costos i reducció del retorn de la inversió a causa de unificació de molts elements de les màquines i una ràpida posada en marxa.
 • Simplificació de gestió del manteniment ja que es tracta d’una sola màquina amb control de processos unificat.

Les opcions per al posicionament d’envasos són variades, dependrà de les necessitats de cada empresa i del sector. En Traktech estarem encantats d’ajudar a descobrir quin posicionador és el més idoni per a la seva línia d’envasament. ¡Contacti’ns!