Tipus de posicionadors d’ampolles buides

La primera gran pregunta que cal fer a les empreses fabricants a l’hora de suggerir un tipus de posicionador de’ ampolles buides és si han de treballar amb pucks o no.

En cas afirmatiu cal saber si el Puck és de tipus “loose puck” o per contra és un “label puck”. A partir d’aquí els posicionadors es divideixen entre lineals i rotatius.

El sistema de posicionador lineal és un molt popular a nord Amèrica. Es tracta d’un sistema de posicionament lineal de corretges i ganxos per posicionar les ampolles.

Read More