Jornada Traktech: Resultats 2018 i objectius 2019

El propassat divendres 29 de març de 2019 va tenir lloc la tradicional Jornada Traktech amb l’objectiu de donar a conèixer, entre tots els empleats de l’empresa, els resultats del 2018 i els objectius plantejats per al 2019.

La presentació de la Jornada Traktech va anar a càrrec d’en Quim Torrella i Joan Arbós, general manager i director administratiu de Traktech respectivament.

Assoliments de Traktech el 2018

Durant el 2018, Traktech va superar molts dels objectius proposats en el seu pla de negoci, hi ha hagut canvis administratius, operatius i comptables que s’han traduit en una millora substancial de la gestió i desenvolupament de negoci.

Cada assoliment ha estat explicat en detall durant la Jornada Traktech, a continuació els més importants:

Traktech ha superat les previsions de l’any 2018 dels objectius quantificables, quant a volum de facturació, volum de comandes de projectes i ràtio de facturació per empleat.

S’han implementat nous sistemes de gestió, planificació i pressupostos (ERP, Navition i EVA ‘s planificació i pressupostos), aconseguint una millora significativa en la gestió i planificació integral de l’empresa.

S’han establert noves metodologies –Lean Manufacturing – que han permès millorar i simplificar l’organització de les tasques, acció que a més ha contribuit a millorar el procés de producció.

Hi va haver una desviació important del 4.4%, entre costos previstos i costos reals dels projectes més importants de l’any.

Durant el 2018, es van executar i van implementar dos importants projectes en R + D:

o El Posicionador Rotatiu ROTRAK AAF amb canvi de format automàtic.

o El cos central de la bufadora Twist RINSER i les baranes automàtiques.

La xifra de negoci va créixer en un 32% respecte a l’any 2017 i la xarxa comercial incorporar nous distribuïdors en els següents mercats: el Marroc, Austràlia, Regne Unit, Alemanya, Àustria i Orient Mitjà.

A partir de l’últim trimestre del 2018 Traktech està essent assessorada per un equip de professionals i experts en Màrqueting B2B i digital, per tal de desenvolupar accions per millorar la projecció de la marca i la comercialització dels productes.

Traktech objectius 2019

A la Jornada Traktech a més es varen presentar els plans i els objectius a desenvolupar durant el 2019, entre els més destacats:

  • Consolidar el Posicionador Rotatiu ROTRAK AAF amb format de canvi automàtic.
  • Finalitzar projectes d’implantació: el PRE-FAT (Factory Acceptance Test) intern, la gestió d’incidències per optimitzar les hores d’enginyeria i muntatge, i el reforç del Departament de Post-Venda.
  • Desplegar tots els avantatges del nou sistema de treball: Lean Manufacturing, basat en la nova tecnologia establerta i amb el suport dels sistemes informàtics de gestió.
  • Incrementar la xifra de negoci en un 10%.
  • Continuar amb el pla d’internacionalització i l’obertura de nous mercats.
  • Consolidar la participació de Traktech en fires internacionals. En 2019 es participarà en les fires FACHPACK (Nuremberg) i PPMA (Birmingham).

La Jornada Traktech va tancar amb una agradable “Calçotada” en un restaurant de la ciutat, moment oportú per donar valor al recurs humà, agrair pels èxits del 2018 i visualitzar junts l’abast dels objectius 2019.

Compartir empleats després de la Jornada Traktech 2018-2019