Posicionador Rotrak i Netejadora SG en Monobloc per ampolles buides

imagen icono posicionadores Traktech

 

 

Descripció

El Posicionador ROTRAK i Netejadora SG en Monobloc és una de les múltiples solucions que ofereix Traktech a les empreses de producció, que integra dos elements essencials pel principi de les línies d’envasat:  un posicionador rotatiu i una netejadora en monobloc, amb la finalitat de subministrar les ampolles buides a l’omplenedora.

Les empreses de producció poden escollir entre les diferents opcions de posicionadors rotatius i les diverses variants de netejadores desenvolupades per Traktech, i adaptar-les segons les seves necessitats de producció.

La integració del posicionador i la netejadora d’envasos de Traktech en una sola màquina, permet compartir elements importants d’aquestes, com ara les proteccions perimetrals, el quadre elèctric o el sistema de gestió.

El Posicionador ROTRAK i Netejadora SG en Monobloc és una solució útil per les empreses que necessiten garantir una bona neteja dels envasos al principi de línia d’envasat, previ a la omplenedora.

Avantatges del Posicionador ROTRAK i Netejadora SG en Monobloc

Les opcions en monobloc que integren diferents equips en una sola màquina aporten avantatges rellevants i molt valorades per les empreses d’envasat.

La principal avantatge del Posicionador ROTRAK i Netejadora SG en Monobloc és la integració de dos processos essencials en la línia d’envasat d’una empresa de producció: el posicionament i la neteja dels envasos.

Posicionador ROTRAK i Netejadora SG en Monobloc permet:

Ràtio de productivitat / m2

Ràtio de productivitat / m2

A causa de la seva concepció compacta el conjunt monobloc augmenta la ràtio de productivitat per metre quadrat de l’àrea de producció.

Mínima ocupació

Mínima ocupació

Les reduïdes dimensions de la instal·lació representen una ocupació mínima d'espai a la zona de producció.

Gestió unificada

Gestió unificada

El sistema integrat del posicionador i la netejadora utilitza una mateixa unitat de gestió per a tot el procés.

Reducció de costos

Reducció de costos

A causa del concepte en monobloc, al Posicionador ROTRAK i la netejadora comparteixen alguns elements, com ara la protecció perimetral, el quadre elèctric i el sistema de gestió de la màquina de manera que s'estalvia en costos i es redueix el temps de retorn de la inversió.

Fàcil manteniment

Fàcil manteniment

Es simplifica la gestió del manteniment ja que es tracta d'una sola màquina, el que es tradueix en menys proveïdors i menys peces de recanvi.

 

El Posicionador ROTRAK i Netejadora SG en Monobloc és fins ara la solució més eficient en el mercat per a les industries envasadores que requereixen higiene de les ampolles buides previ a l’omplenedora.

Els múltiples avantatges que aporta el sistema del Posicionador ROTRAK i Netejadora SG en Monobloc: increment de productivitat, estalvi en costos d’adquisició, reducció d’espai i simplificació dels processos de manteniment, la fan ser una de las principals opcions escollides per les principals empreses envasadores.

Per a qualsevol  informació addicional sobre el nostre Posicionador Rotatiu i Netejadora en Monobloc o qualsevol dels nostres productes, poseu-vos en contacte mitjançant el següent formulari.

Vídeo