Manipulació d'ampolles buides

transport i tractament d'ampolles buides fins l'omplidora